Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

НарангэрэлЧимэдрэгзэн

Ахлах багш , магистр

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Хүнсний үйлдвэрийн механик инженер мэргэжилтэй. Хүнсний инженерчлэлийн салбарын ахлах багш, магистр (M.Sc). Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн зохион бүтээлт, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний реологийн судалгаа чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1996 оноос одоо хүртэл ШУТИС-д багш, ахлах багш.

Боловсрол

1991-1995, ТИС, Хүнсний үйлдвэрийн механик инженер, бакалавр

1996-1997, ТИС, Техникийн ухааны магистр

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2000, Европын Холбооны Улсуудын “Tempus Masis3 хөтөлбөрийн “CP-20043-98 Food Technology in Mongolia” төсөл, Гент, Бельги.

2007, NFRI, Research of evaporation processing for coagulated milk, Tsukuba,Japan.