Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЭНХТУЯАЭНХЦЭЦЭГ

Салбарын эрхлэгч

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Салбарын эрхлэгч

Мэргэжил

Хүнс үйлдвэрлэлийн инженер технологич, хүнсний химич

Эрдмийн зэрэг, цол

Хөдөө аж ахуйн ухааны магистр

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Дэд профессор

Судалгааны ажлын чиглэл

Ургамлын гаралтай хүнсний биологийн идэвх, зохицуулах үйлчлэл, боловсруулах технологи

БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

4

Ном, сурах бичиг

15

Гарын авлага

8

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

36

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

13

Зохиогчийн эрх

3

Стандарт

4

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

2014-

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуульд ахлах багш

2005-2013

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд багш

2001-2005

ШУТИС, Хүнс Биотехнологийн Сургуульд дагалдан багш

2000-2001

Алтан-Өргөө ХХК-д ерөнхий технологич

Боловсрол

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

2012

ШУТИС

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Техникийн ухааны доктор Ph.D

2008-2010

Кочигийн Их Сургууль, Япон

Хүнсний химич

Хөдөө аж ахуйн ухааны магистр

2000-2001

ТИС

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хүнс судлалын ухааны магистр 

1996-2000

ТИС

Хүнс үйлдвэрлэлийн инженер технологич

Техникийн ухааны бакалавр

1986-1996

УБ хотын 54-р дунд сургууль

 

Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН          ХУГАЦАА

СЭДЭВ

ҮҮРЭГ

2013-2015

“Effects of onion and Allium vegetables cultivated in Taiwan and Mongolia on osteoporosis” Монгол-Тайваны хамтарсан олон улсын төсөл

зөвлөх

2012-2014

“Монголын хүн амын хүнсний бодит хэрэглээний судалгаа” ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч

2007-2010

“Байгалийн цэвэр түүхий эд ашиглан хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжих, ясны сийрэгжилтээс сэргийлэх үйлчлэл бүхий хүнсний нэмэлт гарган авах технологийн судалгаа” ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч

2004-2006

“Монгол орны байгалийн унаган ургамлаас нэмэлт, баяжуулагч гарган авах” ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч