Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЭНХТУЯАЭНХЦЭЦЭГ

Салбарын эрхлэгч

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Салбарын эрхлэгч

Мэргэжил

Хүнс үйлдвэрлэлийн инженер технологич, хүнсний химич

Эрдмийн зэрэг, цол

Хөдөө аж ахуйн ухааны магистр

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Дэд профессор

Судалгааны ажлын чиглэл

Ургамлын гаралтай хүнсний биологийн идэвх, зохицуулах үйлчлэл, боловсруулах технологи

БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

4

Ном, сурах бичиг

15

Гарын авлага

8

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

36

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

13

Зохиогчийн эрх

3

Стандарт

4

Ур чадвар