Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЛувсансүрэнДамдинсүрэн

зөвлөх профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Техникийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор, Монгол улсын Аж үйлдвэрийн гавъяат ажилтан. Хүнсний үйлдвэрийн технологи, биотехнологи, хүнсний бодлого, эрх зүйн чиглэлээр судалгааны ажил эрхэлдэг, хүнсний аж үйлдвэрийн удирдлага, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагад  40 жил ажилласан, нэг сэдэвт зохиол 14, ном сурах бичиг 16, эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл 130 гаруйг монгол, орос, англи, болгар, испани хэлээр нийтлүүлсэн, шинэ бүтээл, ашигтай загварын 21 патент эзэмшигч, шинжлэх ухаан, технологийн 8 төсөл удирдаж, үр дүнг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн.

Ур чадвар