Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Цэеэ-ОйдовОдбаяр

дэд профессор , Доктор (Ph.D)
дэд профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Дэд профессор

Мэргэжил

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи

Эрдмийн зэрэг цол

Техникийн ухааны магистр

Хөдөө аж ахуйн ухааны доктор /байгалийн нөөц/

Судалгааны ажлын чиглэл

Хоол үйлдвэрлэлийн технологи, аюулгүй байдал, чанарын хяналт

Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний технологи хөгжүүлэлт

Ургамлын биологийн идэвх, антиоксидант чанар

 БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

3

Ном, сурах бичиг

6

Гарын авлага

5

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

30

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

8

Стандарт

4

Ур чадвар