Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Цэеэ-ОйдовОдбаяр

дэд профессор , Доктор (Ph.D)
дэд профессор

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Дэд профессор

Мэргэжил

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи

Эрдмийн зэрэг цол

Техникийн ухааны магистр

Хөдөө аж ахуйн ухааны доктор /байгалийн нөөц/

Судалгааны ажлын чиглэл

Хоол үйлдвэрлэлийн технологи, аюулгүй байдал, чанарын хяналт

Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний технологи хөгжүүлэлт

Ургамлын биологийн идэвх, антиоксидант чанар

 БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

3

Ном, сурах бичиг

6

Гарын авлага

5

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

30

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

8

Стандарт

4

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

1992-1994

ШУТИС, Хүнс, Биотехнологийн Сургуульд дагалдагч багш

1994-2002

ШУТИС, Хүнс, Биотехнологийн Сургуульд багш

2002-2003

NFRI, Japan судлаач

2002-2010

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд ахлах багш

2010-2012

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд ЭНБД

2012-2014

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд Эрдэм шинжилгээ, инноваци хариуцсан дэд захирал

2014-

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуульд дэд профессор

Боловсрол

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

2010

Хоккайдо Их Сургууль, Японулс

 

Хөдөө аж ахуйн ухааны доктор

1997

ШУТИС

Хоол үйлдвэрлэлийн технологи

Техникийн ухааны магистр

1992

ШУТИС

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи

Бакалавр

1987

УБ хотын 5-р дунд сургууль

 

Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА

СЭДЭВ

ҮҮРЭГ

1997-1998

CISолон улсын катеринг сервис үйлчилгээний компанитай хамтарсан гэрээт ажил

гүйцэтгэгч

2004-2005

“Тарнын төрлийн ургамлын антиоксидант шинж чанар” төгсөлтийн дараах төсөл, Японы Нэгдсэн үндэсний их сургууль

удирдагч

2006-2007

“MUST сүлжээ” хоолны газрын төсөл

гүйцэтгэгч

2009

Багануур дахь үйлдвэрлэл технологийн паркийн ТЭЗҮ

гүйцэтгэгч

2011-2012

Уураг тодорхойлох багаж тоног төхөөрөмж

удирдагч

2010

“Оюутны эрүүл зохистой хооллолт” Мянганы сорилын сангийн эрүүл мэндийн төсөл

гүйцэтгэгч

2010

“Давс,өөх тосны илүүдэл хэрэглээг бууруулах” Мянганы сорилын сангийн эрүүл мэндийн төсөл

гүйцэтгэгч

2010

“Эмзэг бүлгийн хүнсний баталгаат байдлыг сайжруулах” FAO-н төсөл

удирдагч, гүйцэтгэгч

2014

Technical assistance to the Mongolia 2013 Food consumption survey /TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME FACILITY– FAO/TCP/MON/3402 USD

гүйцэтгэгч

 

2014-2016

“Effects of onion and Allium vegetables cultivated in Taiwan and Mongolia on osteoporosis”Монгол Тайваны хамтарсан төсөл

зөвлөх

2013-2014

Conduсmultisectoral workshop to develop food safety strategic plan

гүйцэтгэгч

2012-2016

“Монголын хүн амын хүнсний бодит хэрэглээний судалгаа” ШУТ-ийн төсөл

удирдагч

2017

“Худалдаа, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020” Нийслэлийн дэд хөтөлбөр

удирдагч