Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БалдандоржНайгалмаа

Ахмад гэрээт багш

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Хүнсний Инженерчлэлийн салбар,  Дэд профессор

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2013-2015-ХИСалбар, дэд профессор

2009-2013, ШУТИС-ийн ХИБС-д тэргүүлэх профессор

2005-2009, ШУТИС-ийн ХИБС-д дэд профессор

1981-2004, ШУТИС-д багш, ахлах багш

Боловсрол

2002-2004, ШУТИС, Техникийн ухааны доктор,

1995-1996, ТИС, Техникийн ухааны магистр

1976-1981, Одессийн Хүнсний Технологийн Академи, Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат, бакалавр

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2014, ШУТИС, Багануур дүүргийн технологийн парк

2010, Мянганы сорилын сангийн “Чадамжид суурилсан сургалт”

2009, Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн газар, Бүтээгдэхүүн зах зээлийн судалгаа

2009, Швецарийн хөгжлийн агентлагийн “Rural Youth as an Alternative to Nomadic Herding in Mongolia”

2008, ШУТСан, “Сурагчийн үдийн цай хөтөлбөрийг дэмжих, жимс ногоо боловсруулах технологи дамжуулах төв”

2001, NFRI, Quality control and non destructive quality evaluation of tree-ripe “Irwin” mango, Tsukuba,Japan