Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Сэр-ОдСэржмядаг

Ахлах багш

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Ахлах багш

Мэргэжил

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний инженер технологич

Эрдмийн зэрэг, цол

Хүнс судлалын ухааны магистр

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл

Хоол, хүнсний зохицуулах үйлчлэл, боловсруулах технологи

БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

2

Ном, сурах бичиг

1

Гарын авлага

4

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

32

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

8

Зохиогчийн эрх

1

Стандарт

2

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

 БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

2003-

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуульд ахлах багш

2002-2003

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд багш

2000-2002

Амьдрах ухаан сургалтын төвд дагалдан багш

1997-2000

“HOSABE international”ХХК-д зоогийн газрын менежер

Боловсрол

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

2005-2009

ШУТИС

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний инженер технологич

Техникийн ухааны доктор Ph.D

1997-2000

ТИС

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний инженер технологич

Хүнс судлалын ухааны магистр 

1992-1997

ТИС

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний инженер технологич

Техникийн ухааны бакалавр

1982-1992

Булган аймаг, төвийн 1-р дунд сургууль

 

Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА

СЭДЭВ

ҮҮРЭГ

2012-2014

Монголын хүн амын хүнсний бодит хэрэглээний судалгаа ”ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч

2010-2012

Оюу толгой дахь “Уурхайн цайны газар, зөвлөх үйлчилгээ” төсөл

гүйцэтгэгч

2006-2008

“Хүүхдийн шүд эрүүлжүүлэх ба ясны бодисын солилцоог дэмжих хоолны технологи

”ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч

2006-2007

“Гёте дунд сургуулийн сурагчдын антропометрийн судалгаа, хоол хүнсний хэрэглээ”

гэрээт төсөл

гүйцэтгэгч

2004-2008

 “Эх хүүхдийн хоол, тэжээл” Үндэсний 3-р судалгаа, Монгол үндэстний хоол хүнсний

технологи, экологи, эрүүл ахуй

гүйцэтгэгч