Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Сэр-ОдСэржмядаг

Ахлах багш

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Ахлах багш

Мэргэжил

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний инженер технологич

Эрдмийн зэрэг, цол

Хүнс судлалын ухааны магистр

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

Судалгааны ажлын чиглэл

Хоол, хүнсний зохицуулах үйлчлэл, боловсруулах технологи

БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

2

Ном, сурах бичиг

1

Гарын авлага

4

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

32

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

8

Зохиогчийн эрх

1

Стандарт

2

Ур чадвар