Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ОсорхүүГансайхан

Ахлах багш

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Ахлах багш

Мэргэжил

Исгэлтийн үйлдвэрлэлийн инженер технологич

Эрдмийн зэрэг, цол

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

 

Судалгааны ажлын чиглэл

Исгэлтийн шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи

 БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

1

Ном, сурах бичиг

5

Гарын авлага

8

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

58

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

3

Зохиогчийн эрх

1

Стандарт

4

Ур чадвар