Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ОсорхүүГансайхан

Ахлах багш

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Албан тушаал

Ахлах багш

Мэргэжил

Исгэлтийн үйлдвэрлэлийн инженер технологич

Эрдмийн зэрэг, цол

Техникийн ухааны доктор(Ph.D)

 

Судалгааны ажлын чиглэл

Исгэлтийн шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи

 БҮТЭЭЛ

 

Нэг сэдэвт бүтээл, монограф

1

Ном, сурах бичиг

5

Гарын авлага

8

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

58

Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

3

Зохиогчийн эрх

1

Стандарт

4

Ур чадвар


Ажлын туршлага

ХУГАЦАА

БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛ

2014-

ШУТИС, Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуульд ахлах багш

2005-2013

ШУТИС, Хүнсний Инженер Биотехнологийн Сургуульд багш

2001-2005

ШУТИС, Хүнс, Биотехнологийн Сургуульд дагалдан багш

1997-2001

ТИС, Хүнсний Технологийн Сургуульд төслийн ЭША

1996-1997

Мон-Инж ХХК-д технологич

Боловсрол

ХУГАЦАА

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ

БОЛОВСРОЛЫН ЗЭРЭГ

2015

ШУТИС

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Техникийн ухааны доктор Ph.D

1996-1997

ТИС

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хүнс судлалын ухааны магистр 

1991-1995

ТИС

Исгэлтийн үйлдвэрлэлийн инженер технологич

Техникийн ухааны бакалавр

1981-1991

УБ хотын 81-р дунд сургууль

 

Бүрэн дунд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ХУГАЦАА

СЭДЭВ

ҮҮРЭГ

2012-2014

“Монгол цагаан идээнийтехнологи дамжуулалт” инновацийн төсөл

гүйцэтгэгч

2011

“Байгаль орчны шинэчлэлтөсөл-2” Монгол улсын эдийн засгийн салбаруудын ус хэрэглээний нормыг шинэчлэн тогтоох судалгаа

гүйцэтгэгч

2008

ШУТ-ийнинкубаторынтоногтөхөөрөмжнийлүүлэхтөсөл

гүйцэтгэгч

2002

“Архиүйлдвэрлэлийндамжлагынхорогдлыннормативтогтоох” гэрээт ажил

гүйцэтгэгч

1999-2001

“Исгэлтийн шинэ бүтээгдэхүүн-үйлдвэр” ШУТ-ийн төсөл

гүйцэтгэгч

1999

“Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх мэргэжлийн ур чадвар” гэрээт ажил

гүйцэтгэгч