Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ЦэндээхүүЭнхтуул

профессор

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын профессор, дэд профессор

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2014 оноос одоог хүртэл ШУТИС, ҮТС, БТШТ-ийн салбарын профессор

2009-2014 он ШУТИС, ХИБС, Биотехнологийн ПБ-ийн тэргүүлэх профессор

2009 он ШУТИС, ХБТС-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

2002-2009 он ШУТИС, ХБТС-ийн Биотехнологийн ПБ-ийн дэд профессор

2001-2002 он ШУТИС, ХБТС-ийн багш

1991-2001 он МААЭШХ-д эрдэм шинжилгээний ажилтан

Боловсрол

1997 он ХААИС-д  ХАА-н ухааны дэд доктор (PhD)

1999 он МУИС-д магистрын зэрэг

1985-1991 он МУИС, Биологийн факультет, Биологи-микробиологич, Бакалаврын зэрэг, дээд боловсрол

1973-1983 он Улаанбаатар хот, 2-р дунд сургууль, бүрэн дунд боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2012-2014 он “Хүнсний бүтээгдэхүүнд зориулагдсан бичил биетний цэвэр өсгөврийн сан” ШУТИС, ШУТ сангийн төсөл

2004-2006 он “Бодисын солилцоог дэмжих үйлчлэл бүхий цагаан идээний технологи, хөрөнгөний цэвэр өсгөврийн сан”, ШУТ сангийн төсөл

1995-2000 он “Биотехнологийн аргаар хөрсний үржил шим, тэжээлийн чанарыг сайжруулах” МААЭШХ, ЭШ-ний төсөл

1991-1995 он “Буурцагт бус ургамлын үндсийг бүлгэмдэн амьдрагч азот шигээгч бактери, ургац нэмэгдүүлэхэд ашиглах судалгааны дүн”, МААЭШХ, ЭШ-ний төсөл