Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Цолмон Сонинхишиг

Ахлах багш , Доктор (Ph.D)

Биотехнологи, шим судлалын салбар

Миний тухай

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын ахлах багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

1995-1996 Сүүний технологч инженер, Хоол судлалын төв

1996-1997 Хүнсний технологийн тэнхмийн нарийн бичиг, Хүнсний Технологийн Сургууль, Техникийн Их Сургууль

1996-1998 Төслийн менежер, GTZ “Family farming” төсөл, Хүнс Хөдөө Аж ахуйн Яам

2000-2002 Чанарын хяналтын менежер, MCS Coca-Cola Co.Ltd, Улаанбаатар, Монгол 

2000-одоог Ахлах багш, ҮТС, ШУТИС

Боловсрол

B.Sc, Сүү боловсруулах технологич инженер, 1995 Техникийн Их Сургууль, Хүнсний Технологийн Сургууль, Mонгол Улс

M.Sc, Шим тэжээл судлал, 2000 Бриджепортын Их Сургууль, АНУ

Ph.D. Хөдөө аж ахуйн ухааны, 2011Цүкүбагийн Их Сургууль, Япон улс

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

1999–2000 ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Хүнсний технологи – Монголд” төсөл /Бельги, Голландын их сургуулиудтай хамтарсан/

2002–2004 ЕХ–ны ТАСИС хөтөлбөрийн “Хүнсний сүлжээний чанар, аюулгүй байдал” төсөл /ХААИС, МУИС, Франц, Бельгийн их сургуулиудтай хамтарсан/

2006 Япон улсын “Кирин” компани, ШУТИС-тай хамтарсан “Сүүн хүчлийн бактери ялгах” төсөл 

2011 НҮБ-ийн ХХААБ-аас хэрэгжүүлэх “Үндэсний Кодекийн чадавхийг сайжруулах” төсөл боловсруулах багт үндэсний зөвлөх

2011 Мянганы Сорилтын Сангийн төсөл үнэлэх багийн гишүүнээр ажилласан

2011-2012 Сонгино хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэлд “Хоол шим тэжээлийн боловсрол олгох төв” байгуулах төслийн үндсэн гүйцэтгэгч

2012 НҮБ-ийн ХХААБ-аас хэрэгжүүлэх “Ургамал хамгааллын үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх” төсөл боловсруулах багт үндэсний зөвлөх

2012 ШУТИС, ХИБС-ийн дэргэд Хүнс судлалын төв байгуулах төсөлд “Хүнсний зохицуулах үйлчлэлийг судлах лабораторын төсөл” боловсруулсан

2013-2015 “Хүн амын хүнсний хэрэглээ” үндэсний судалгааны багийн ахлагч

2013-2016 Монгол Тайваний хамтарсан “Сонгины төрлийн ургамлын яс сийрэгжилтэнд үзүүлэх нөлөө” судалгааны удирдагч