Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БадралЦолмон

Ахлах багш

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Миний тухай

Бадралын Цолмон.

Техникийн ухааны магистр

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2004 оноос өнөөг хүртэл ШУТИС-ийн ҮТС-д хэвлэлийн технологийн багш

Боловсрол

дээд

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2007 онд БСШУЯ-ны Сурах бичгийн зөвлөх комиссын гишүүн

2011 онд МХҮХ, ЮНЕСКО хамтарсан “Үндэсний цөөнхийн хэвлэлийн үйлдвэрүүдийн хэвлэн нийтлэн чадавхийг дээшлүүлэх” сургалтанд багшаар

2012-2013 онд ХНХЯ, ҮТДС-ийн ХҮМСХТ профессорын баг хамртан Хэвлэлийн үйлдвэрүүдийн эх бэлтгэгчийн сургалтанд багшаар

2012-14 онд БСШУЯ-ны Сурах бичгийн зөвлөх комиссын гишүүн