Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БаттулгаБатнаран

Багш , магистр

Дизайны салбар

Миний тухай

Баттулга овогтой Батнаран. Дизайны салбарын багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

Үндсэн ажил:

2015 оноос одоог хүртэл ШУТИС, ҮТС-ийн Дизайны салбарын багш.

2014-2015 онд ШУТИС, ҮТС-ийн Дизайны салбарын Дадлагажигч багш.

2011-2013 онд ШУТИС, ҮТДС-ийн Компьютер График Дизайны Тэнхимийн Гэрээт багш.

2010-2011 онд ШУТИС, ҮТДС-ийн Компьютер График Дизайны Тэнхимийн Хичээлийн туслах ажилтан.

Бусад ажил:

2012-2013 онд МСС-ийн Мэргэжил дээшлүүлэх дэд төслийн туслах багш.

Боловсрол

2013-2014 онд СУИС, докторант

2010-2012 онд ШУТИС, ҮТДС-ийн Компьютер График Дизайн, Магистр.

2011 онд ШУТИС, ОУДСТ-ийн Багшлах эрхийн сургалт, сертификат.

2006-2010 онд ШУТИС, ҮТДС-ийн Компьютер График Дизайн, бакалавр.

1996-2006 онд Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 66-р дунд сургууль, бүрэн дунд боловсрол.

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2014онд БШУЯ-ны “Эх орон  шингэсэн эрдмийн дүрэмт хувцас”-ны чанар сайжруулах судалгаа

2012 онд МСС-ийн санхүүжилттэй “” Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төсөл.