Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

СундуйӨлзиймаа

Багш , магистр

Дизайны салбар

Миний тухай

ШУТИС-ҮТС-Дизайны салбарын багш

Ур чадвар


Ажлын туршлага

2015 оноос одоог хүртэл ШУТИС, ҮТС-ийн Дизайны салбарын багш.

2014-2015 онд ШУТИС, ҮТС-ийн Дизайны салбарын Дадлагажигч багш.

Боловсрол

2009-2011 онд ШУТИС, ҮТДС-ийн График Дизайн, Магистр.

2010 онд ШУТИС, ОУДСТ-ийн Багшлах эрхийн сургалт, сертификат.

2006-2007 онд Тайвань, Тайнаны технологийн их сургууль График Дизайн.

2003-2009 онд ШУТИС, ҮТДС-ийн График Дизайн, бакалавр.

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл