Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГалдааМөнхтуяа

Багш , магистр

Дизайны салбар

Миний тухай

Галдаа овогтой Мөнхтуяа. Дизайны салбарын багш.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

Үндсэн мэргэжил: Зураач, Дизайнер

Үндсэн ажил:

2015 оноос одоог хүртэл ШУТИС, ҮТС-ийн Дизайны салбарын багш.

2014-2015 онд ШУТИС, ҮТС-ийн Дизайны салбарын Дадлагажигч багш.

2011-2013 онд ШУТИС, ҮТДС-ийн Компьютер График Дизайны Тэнхимийн Гэрээт багш.

 

Бусад ажил:

2008-2009 онд Enacoree art school Tуслах багш.

Боловсрол

2011-2012 онд ШУТИС, ҮТДС-ийн Хэвлэлийн График Дизайн, Магистр.

2012 онд ШУТИС, ОУДСТ-ийн Багшлах эрхийн сургалт, сертификат.

2004-2009 онд  ДУДЭС-ийн График дизайн, бакалавр.

1995-2004 онд Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг Mонгени Солонго цогцолбор, бүрэн дунд боловсрол

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

2013-2014онд Фужи уулын 14 төрх төсөл