Багшлахболовсонхүчин

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

БуянхишигМөнхзул

Ахлах багш , магистр

Дизайны салбар

Миний тухай

Буянхишиг овогтой Мөнхзул. Дизайны салбарын ахлах багш.

Ур чадвар


Ажлын туршлага

 

2001 – өнөөг хүртэл

 

 

2000 – 2001

 

 

1999 – 2000

 

шинжлэх ухаан технологийн их сургууль             Улаанбаатар

Багш, Ахлах багш  (Дизайны тэнхим)

техникийн их сургууль                                              Улаанбаатар

Мэдээллийн сангийн администратор (Үйлдвэрлэлийн технологи дизайны сургууль)

Техникийн их сургууль                                                Улаанбаатар

Электроникийн инженер, (Үйлдвэрлэлийн технологи дизайны сургууль)

 

 

Боловсрол

 

2000 – 2002

 

 

 

 

 

1999

 

 

Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль               Монгол

Компьютерийн ухааны магистр. Техник хангамж

·         “Сүлжээний нууцлал хамгаалалт”

техникийн их сургууль                                                     Монгол

Компьюьтерийн ухааны бакалавр. Техник хангамж

·         “Сейсмо мэдээллийн боловсруулалт”

 

Ур чадвар

Ажиллаж байсан төсөл

 

2012-2013

 

 

 

 

2006-2014

 

Mянганы сорилын сан                                                Улаанбаатар

“Мультимедиа сургагч багш бэлтгэх” төсөл                                                                         

(Төслийн багийн гишүүн)

 

ABU-Robocon 2006, 2007, 2008, 2009,2010,2014

(Удирдагч багш)