Захиргаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Дагдан Отгонтуул

сургалтын албаны ажилтан

Миний тухай

Олхонууд овогтой Дагдангийн  Отгонтуул. Төв аймгийн Зуунмод сумын нутагт төрсөн.

Ажлын туршлага

-    2006-2010 онд ҮТДС-ийн Хөнгөн үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмж, хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн профессорын багт хичээлийн туслах ажилтан

- 2010 оноос өнөөг хүртэл ҮТС-ийн Сургалтын албаны ажилтан

Боловсрол

-  2004 ШУТИС ҮТДС-ийн Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт мэргэжлээр бакалавр

- 2010 онд ШУТИС ҮТДС-ийн Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжууллатын мэргэжлээр магистр

Ажиллаж байсан төсөл