Захиргаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Баярсайхан Гантулга

захирлын туслах

Миний тухай

Баярсайханы Гантулга, Улаанбаатар хотод төрсөн. 2010 онд ШУТИС-ийн ХИБС-ийг Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологич инженер мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгсөж, 2012 онд магистрын зэрэг горилсон. 2016 онд Япон улсын Сайтамагийн их сургуулийг Соёл судлалын магистр зэрэг горилсон. 2016 оны 9-р сараас ШУТИС-ийн ҮТС-д Захирлын туслахаар ажиллаж байна. 

Ажлын туршлага

  • 2011-2012 БСШУЯ-ШУТИС-ийн хамтарсан “Үдийн хоол нэгж”-д төслийн ажилтан
  • 2013 оноос одоог хүртэл “Халуун сэтгэл in Japan” ТББ-ын нарийн бичиг, удирдах зөвлөлийн гишүүн
  • 2016 оны 9-р сараас ШУТИС-ҮТС-Захирлын туслах          

Боловсрол

  • 1996-2004 онд Эрдэм цогцолбор 84-р сургууль-Дунд
  • 2004-2006 онд 33-р сургууль-Бүрэн дунд
  • 2010 онд ШУТИС-ХИБС /Бакалавр/, Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологич инженер мэргэжлээр,
  • 2012 онд ШУТИС-ХИБС-ийг Хүнс судлалын ухааны магистр зэрэгтэйгээр,
  • 2016 онд Япон-Сайтама их сургуулийг Соёл судлалын магистр зэрэгтэйгээр төгсөж,
  • 2016 оны 9-р сараас ШУТИС-ҮТС-ийн Докторантад суралцаж байна.

Ажиллаж байсан төсөл

  • БСШУЯ-ШУТИС “Сургуулийн үдийн хоол” төсөл