Захиргаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Шарав Чимэдцэрэн

ахлах нягтлан бодогч

Миний тухай

Шаравын Чимэдцэрэн, Завхан аймаг Тосонцэнгэл хотод төрсөн. 2006 оноос ШУТИС-д ажиллаж байгаа. Монгол улсын хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч , аудитор

Ажлын туршлага

  • 2006 оны 8 сараас 2011 он хүртэл Ахлах нягтлан бодогч (КТМС)
  • 2011 - 2014 Ахлах нягтлан бодогч (ХИБС )
  • 2014 оноос одоог хүртэл Ахлах нягтлан бодогч ( ҮТС)

Боловсрол

  • 1966 - 1976 Завхан 10 жилийн сургууль        
  • 1976 - 1981 Бакалавр, МУИС /ШУТИС/
  • 2006 - 2007 магистр / ШУТИС/
  • 2002  МУ-ын мэргэшсэн нягтлан бодогч
  • 2016  МУ-ын хугацаагүй эрхт мэргэшсэн нягтлан бодогч
  • 2016 - 12 сард  Аудитор цол         

Ажиллаж байсан төсөл

AIPEK төсөл Хөвсгөл аймгийн хөдөөгийн буюу алслагдсан сумдын сургуулийн болон сургуулиас завсардсан  хүүхдүүдийг хамарсан /Хүүхдийн хүчир хөдөлмөрийн эсрэг 2003-2005 он/