Захиргаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Оросоо Ганбат

аж ахуйн нярав

Миний тухай

Оросоо овогтой Ганбат.

Ажлын туршлага

- 2003-2005 онд Ботаникийн хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан

- 2005-2007 онд “Өгөөж-Чихэр Боов” ХХК-д маркетингийн менежер

- 2009-2014 онд ХИБС-д аж ахуйн нярав

- 2014 оноос одоог хүртэл ҮТС-д аж ахуйн няраваар ажиллаж байна   

Боловсрол

- 2001 онд ХААИС-ийг Агрономич мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн.

Ажиллаж байсан төсөл