Захиргаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Уламбаяр Батчулуун

Эрдэм шинжилгээ инновацийн ажилтан

Миний тухай

Уламбаяр овогтой Батчулуун 1988 оны 03-р сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн. 2006-2010 оны хооронд ШУТИС-ХИБС-ийг Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат мэргэжлээр төгссөн.  2010-2017-оны хооронд Технологийн дээд сургуульд тоног төхөөрөмж, механикийн багш, 2017 оны 9-р сараас ШУТИС-ҮТС- ЭШИА аар ажиллаж байна.

Ажлын туршлага

- 2010-2016 Технологийн дээд сургуульд багш

- 2016-2017- Технологийн дээд сургууль, Инженерийн тэнхимийн эрхлэгч

-2017 оны 9-р сараас ШУТИС-ҮТС, ЭШИА         

Боловсрол

- 1996-2006 онд  Ирээдүй цогцолбор 81-р сургууль – Бүрэн дунд   

-2006-2010 онд ШУТИС- ХИБС , бакалавр

-2012-2014 онд ШУТИС-ҮТС- магистр

 

Ажиллаж байсан төсөл