Захиргаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Мэжээнов Пүрэвжав

Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Миний тухай

Мэжээновын Пүрэвжав, Улаанбаатар хотод төрсөн. 1997 оноос ШУТИС-д ажиллаж байгаа. Хоолзүй, шим судлалын Монголын нийгэмлэгийн (Mongolian Nutrition Society) үүсгэн байгуулагч (2007), гүйцэтгэх захирал, Экологи хөгжил ТББ-ын удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн холбооны удирдлагын багийн гишүүн

Ажлын туршлага

 • 2015-4 сараас Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, ҮТС, ШУТИС
 • 2009-2014 Дэд захирал, Хүнсний инженер, биотехнологийн сургууль (ХИБС)
 • 2008-2009 Захирал, Шим тэжээл судлалын төв, ХИБС
 • 2007-2008 Ахлах багш, ХИБС
 • 2000-2007 Судлаач, Шим тэжээл судлалын төв
 • 1997-2000 Хичээлийн туслах ажилтан, ХБТС     

Боловсрол

 • 2005 Доктор PhD
 • 1998-2000 Магистр, ШУТИС
 • 1993 – 1997 Бакалавр, ТИС
 • 1978 – 1988 Нийслэлийн №9 сургууль        

Ажиллаж байсан төсөл

 1. “Эмчилгээний хоолны ЭХ-ГАЛ төсөл”, 2001-2002 он, Судлаач (Клиникийн 3-р нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтарсан)
 2. “Булган аймгийн Дашинчилэн сумын иргэдийн бодит хооллолт, шим тэжээлийн байдлын судалгаа”, 2001-2004, Судлаач
 3. “Эрдэнэтийн УБЭҮ-ийн ажиллагсадын хоол шим тэжээлийн бодит байдлын судалгаа”, 2008-2010, удирдагч
 4. Нийслэлийн бага дунд орлоготой өрхийн хоол, шим тэжээлийн боловсрол, хүнс хэрэглээний байдлыг дээшлүүлэх төсөл, 2012 он, удирдагч
 5. Сургуулийн хүүхдийн өдрийн хоолны хөтөлбөрийн чанар, менежментийг эрүүл, аюулгүй хоолны сонголтын талаас үнэлэх, Мянганы сорилын сангийн төсөл, 2011-2012, судлаач
 6. ЕБС-д “Үдийн хоол” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлын нэгж, 2011-2015, удирдагч
 7. Артишок монголд төсөл, 2008-2013, оролцогч
 8. “ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ”Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн бодит байдлын судалгаа 2009, 2013” удирдагч
 9. Тайландын эрхэмсэг Гүнжийн ивээл доорх “Хөдөө аж ахуйд сууриласан сургуулийн үдийн хоол төсөл”, 2013 –одоо, удирдагч
 10. “Эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн(GMP, GHP)зохистой дадалнэвтрүүлэх зөвлөмж интерактив сургалтын материал бэлтгэх” төсөл, удирдагч, 2015, (ДЭМБ, Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлтэй хамтарсан)
 11. “Уламжлалт болон өргөн хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүний химийн найрлага, физик- химийн шинж чнар, хүнс тэжээл, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үнэлгээний олон улсын стандарт, аргачлалыг нутагшуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх” 2016-2018, төсөлд гүйцэтгэгч
 12. “Оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, шим тэжээлийн менежментийг сайжруулах, тархины нөхөн төлжилт, эргэн сэргэлтийг хангах зохицуулах үйлчилгээтэй хоол, хүнсний үйлчилгээ бий болгох туршилтын загвар төсөл” 2017-2019, гүйцэтгэгч
 13. “ADB-Буцалтгүй тусламж 9182-MON: Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцлийг сайжруулах төсөл”-д хоол шим тэжээлийн зөвлөх
 14. “Цэцэрлэг, сургуулийн хүүхдийн хүнсний хангамж, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний өнөөгийн байдлын бүсчилсэн судалгаа”-ны удирдагч