Захиргаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Пүрэвдагва Булга

дэд захирал

Миний тухай

Бичээч овогтой Пүрэвдагвын Булга. 1976 онд Улаанбаатар хотод төрсөн.

Ажлын туршлага

1997-2000 онд Цоморлиг төв"ХХК-д технологич,

2000-2002 онд ТИС-ХСТ ЭША, 

2002-2008 онд ШУТИС ҮТДС-ХСС-багш,

2008-2012 онд ШУТИС ҮТДС ХСС-ахлах багш,  

2012- 2017.03 онд ШУТИС ҮТС-ийн ТСС-т дэд профессор,

2017.03 сараас ҮТС-ийн дэд захирал

Боловсрол

• 1997 онд Техникийн Их Сургуулийг /бакалавр/ Оёмол бүтээгдэхүүний технологич инженер мэргэжлээр,

• 1999 онд МУТИС-ийн магистрантур төгссөн /Техникийн ухааны магистр/,
• 2008 онд “Хувцасны зориулалттай, мембран бүтэцтэй сул ширхэгтэн дулаалгын үеийн судалгаа, боловсруулалт” сэдвээр докторын зэрэг (Ph.D.) хамгаалсан.
• 2011 онд БНСУ-ын Инха Их Сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын сургуулийг Үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлээр төгссөн /MBA-магистр/.

Ажиллаж байсан төсөл

2001-2003 “Ноос, ноолууран шинэ нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх”,

2004-2005 Дулаалгын материалын шинж чанар сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах,

2004.Nov -2005.Feb TEMPUS JEP-2002 төсөл, Quality control and certification,

2003-2005 Олон улсын стандарт орчуулах – ISO 4915, ISO 4916, ISO 6348, ISO 9866-2,

2006-2007 “Үслэг эдлэлийн ажилтан” мэргэжлийн сургалтын стандарт боловсруулах төсөлт ажил,

2011.12-2012.1 Гэр хорооллын өрхүүдийн ус зөөх савны загвар боловсруулах төсөл,

2011.07-2011.12  Оёмол бүтээгдэхүүний стандарт шинээр боловсруулах, олон улсын стандартуудыг орчуулж үндэсний болгох төсөл,

2012.04-2012.11 Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын дүрэмт болон тусгай зориулалтын хувцас хэрэглэлийн стандарт боловсруулах төсөлт ажил,

2012.06-2012.12 Дархан Сэлэнгийн бүсэд шинжлэх ухааны парк байгуулах боломж ТЭЗУС,

2013.10-2013.12  Багануурын ҮТП-ийн нарийвчилсэн ТЭЗҮ боловсруулах,

2014.09-2014.12 Эх орон шингэсэн эрдмийн дүрэмт хувцасны чанар сайжруулах судалгаа.