Захиргаа

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Дугарсүрэн Оюунцэцэг

сургалтын албаны ажилтан

Миний тухай

Дугарсүрэн овогтой Оюунцэцэг нь  1995 онд ОХУ-ын ДСТУИС-ийг Үр тариа хадгалах, боловсруулах үйлдвэрийн инженер технологи мэргэжлээр төгссөн. 1997 онд хуучнаар ХИБС-ийн хичээлийн туслах ажилтнаар, 2000 оны 6 сараас өнөөг хүртэл Сургалтын албаны ажилтнаар ажиллаж байна.

Ажлын туршлага

- 1995-1997 онд ОУ-ын энэрлийн байгууллагад ажилтан

- 1997-2000 онд хичээлийн туслах ажилтан

- 2000 оноос өнөөг хүртэл СА-ны ажилтнаар ажиллаж байна          

Боловсрол

1995 онд ОХУ-ын ДСТУИС-ийг Үр тариа хадгалах, боловсруулах үйлдвэрийн инженер технологи мэргэжлээр төгссөн.

Ажиллаж байсан төсөл