Хөтөлбөр

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГРАФИК ДИЗАЙН

Дизайны салбар

График дизайн мэргэжлийн хамт олон урлагийн өндөр мэдрэмжтэй сэтгэн бодох ур чадвартай, техник технологийн дэвшлийн орчин үеийн чиг хандлагыг амьдралд хэрэгжүүлэх сэтгэлгээтэй, мэдээллийн технологийн хүрээнд компьютерийн техникийг өндөр түвшинд хэрэглэх дадал, чадвартай, компьютерийн график, хэвлэл

ОЁДЛЫН ҮЙЛДВЭРЛ...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

                Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл: Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи Хувцасны загвар зохион бүтээлт Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг: Инженерийн суурь мэдлэгт тулгуурлан нэхмэл, сүлжмэл, үслэг, арьсан материалаар хувцасны з

МОД БОЛОВСРУУЛА...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Мод боловсруулах үйлдвэрлэл, модон барилгын болон барилгын модон хийцийн үйлдвэрлэлийн технологи ажиллагаа, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний зураг, төсөл тооцоо, материалын орц, стандарт техникийн нөхцөлүүдийг мэргэжлийн түвшинд хянаж зохион байгуулах мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшиж тухайн салбарын үйлдвэрл

ОЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИ...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Ойн санг үйлдвэрлэлийн аргаар зүй зохистой ашиглах, түүний экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, нөхөн сэргээх, ойжуулах, ой зохион байгуулалтын менежмент боловсруулах чиглэлээр мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшсэн тухайн салбарын үйлдвэрлэлийг удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн чиглэлээр төр, олон нийти

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Мэргэжил ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр, эчнээ Нийт кредит 123       Сургалтаар олгох        мэдлэг Мах, сүү, ү

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Мэргэжил ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр, эчнээ Нийт кредит 123   Сургалтаар олгох    мэдлэг Монгол үндэсний болон Ази, Е

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр МЕХАНИК ИНЖЕНЕР Мэргэжил ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МАШИН АППАРАТ Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр Нийт кредит 130         Сургалтаар олгох          мэдлэг Хүнс

Хүнсний микроби...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

“Хүнсний микробиологич” мэргэжлийн бүх шатны сургалт Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, Хүнсний биотехнологи, Хүнсний эрүүл ахуй, технологи, Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи зэрэг мэргэжлийн бакалавр, магистр, докторын сургалттай нягт уялдаа, холбоотой явагддаг учир олон талын мэдлэ

Хүнсний биотехн...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Биотехнологи нь биологи, биохими, микробиологи, молекул биологи, генетик болон техникийн шинжлэх ухааны уулзварт бий болон хөгжиж байгаа оюуны багтаамж өндөртэй судалгаа -үйлдвэрлэлийн орчин үеийн чиглэл юм. Хүний өдөр тутмын өсөн нэмэгдэж буй олон талт хэрэгцээ түүний дотор хүнсний үйлдвэрт хөгжилд

Хоолзүй, тэжээх...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хоолзүй, тэжээхүй ухааны үндсэн мэдлэгтэй үндсэн мэдлэгтэй, бүх шатны эмнэлэг, сувилал, дунд сургууль, хүүхдийн болон нийгмийн халамжийн байгууллагууд, үйлдвэрийн дэргэдэх хоолны газар болон хүнсний үйлдвэр, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн ба хувийн хэвшлийн байгууллагад хоол зүйчээр, эрд

Хүнсний бүтээгд...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

“Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ” мэргэжлийн хөтөлбөрийн зорилго: “Хөдөө аж ахуй, хүнс үйлдвэрлэлийн салбар, төрийн байгууллагад эрдэм шинжилгээний ажилтан, хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын мэргэжилтэн, их, дээд сургуульд багш, судлаачаар ажиллах чадвартай боловсо

Текстилийн үйлд...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл: Сүлжмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Ээрмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг: Инженерийн суурь ухааны мэдлэгт тулгуурлан, нэхмэлийн ширхэгт материалыг судлах, шинэ бүтээгдэхүүнийг бий болгох, хөгжүүлэх, асуудлыг ший

Экоматериалын г...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр Эко материалын гүйцэтгэн боловсруулах технологи /D072301/ Мэргэжил ·         Нэхмэлийн Үйлдвэрийн Хими Технологи, ·         Арьс ширэн эдлэл боловсруулах технологи

Арьс ширэнбүтээ...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл: Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг: Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологийг төслөх, удирдах, дамжлага дундын болон бэлэн бүтээгдэхүүний чанарыг хянах, технологийн асуудлыг бие даан судлах, тооцоолох, шинэ бүтээгдэхүүний

Механик инженер...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр /D071501/ Механик инженер Мэргэжил Хөнгөн үйлдвэрийн машин  тоног төхөөрөмж Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр ҮТС дээр өдрийн анги Нийт кредит 132 Сургалтаар олгох мэдлэг Хөнгөн үйлдвэрлэлийн

Хувцасны дизайн

Дизайны салбар

Хувцасны дизайн бакалаврын хөтөлбөрөөр 4 жил суралцаад, 1.5-2.5 жилд Хувцасны дизайн, Нэхмэлийн дизайнаар мэрэгшиж магистр зэрэгтэй төгсөнө. Хувцасны дизайн мэргэжлээр суралцсанаар зөөлөн оёдол, савхи, vслэг, сvлжмэлийн vйлдвэр, аж ахуйн газрууд, пvvс компани, хувийн салонд хувцасны дизайнер, театр

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр МЕНЕЖМЕНТ Мэргэжил ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр Нийт кредит 125      Сургалтаар олгох      мэдлэг Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

Хүнсний бүтээгд...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

“Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ” мэргэжлийн хөтөлбөрийн зорилго: “Хөдөө аж ахуй, хүнс үйлдвэрлэлийн салбар, төрийн байгууллагад эрдэм шинжилгээний ажилтан, хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын мэргэжилтэн, их, дээд сургуульд багш, судлаачаар ажиллах чадвартай боловсо

Оюутан солилцоо

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Оюутан солилцоо

Оюутан солилцоо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Оюутан солилцооны хөтөлбөр

Оюутан солилцоо

Оюутны зөвлөл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

 


Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургуулийн Оюутны Зөвлөлийн 2017-2018 оны хичээлийн

жилийн үйл ажилгааны төлөвлөгөө 

 

Зохион байгуулахаар төлөвлөсөн спортын арга хэмжээ

.                                                                                                                      

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Тайлбар

Хариуцах алба

Хэрэгжүүлэх хугацаа он.сар

1

ҮТС-ийн элсэгчдийн аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээн

Элсэгчдийн аварга шалгаруулах тэмцээн цаашид ШУТИС-н нийт элсэгчдийн аварга шалгаруулах тэмцээнд орох баг тамирчдыг бүрдүүлэхэд оршино.

Спорт хариуцсан алба

2017 оны        9-р сар

2

ҮТС-н намрын тэргүүн

ШУТИС-ийн Таван төрөлт тэмцээн буюу ШУТИС-ийн намрын тэргүүнд оролцох баг тамирчдыг бүрдүүлэхэд оршино.

Спорт хариуцсан алба болон оюутны зөвлөлийн дарга

2017 оны                  10-р сар

3

ШУТИС-н элсэгчдийн аварга шалгаруулах тэмцээн

ШУТИС-ийн ОХ-оос зохион байгуулдаг элсэгчдийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох

 

 

 

 

Спорт хариуцсан алба

2017 оны     10-р сар

4

Тамирчдын өмсгөл

ШУТИС-ийн спортын их наадамд ҮТС-ээс оролцох баг тамирчдын өмсгөлийг бүрдүүлж шинэчлэх

 

Спорт хариуцсан алба

2017 оны     10-р сар

5

спортын  наадамд оролцох баг тамирчдыг бэлдэх бэлтгэл

ШУТИС-ээс зохион байгуулагдаж байгаа спортын тэмцээнд сургуулиа төлөөлж орох баг тамирчдаа бэлтгэх бэлтгэл

Спорт хариуцсан алба

2017 оны     10-р сар

6

“3vs3” сагсан бөмбөгийн тэмцээн

“3vs3” сагсан бөмбөгийн тэмцээн

Байрны оюутны зөвлөл

2017 оны     10-р сар

7

ШУТИС-ийн Намрын тэргүүн

ШУТИС-ийн ОХ-оос зохион байгуулдаг намрын тэргүүн тэмцээнд оролцох

Спорт хариуцсан алба

2017 оны     11-р сар

8

“Дэвжээ” тэмцээн

ШУТИС-ын Оюутны байрнуудын дундах “Дэвжээ” тэмцээн

Байрны оюутны зөвлөл

2017 оны     11-р сар

9

Сагсан бөмбөгийн тэмцээн

1000 Инженер болон Коосэн хамтарсан хөтөлбөрт оюутан залуусын дунд явагдах тэмцээн

Инженер технологийн дээд боловсролын төв

2017 оны     12-р сар

10

Байрны 5н төрөлт

Оюутны байранд оршин суудаг оюутануудын дунд зохиогдох тэмцээн

Байрны оюутны зөвлөл

2018 оны      2-р сар

11

4 төрөлт тэмцээн

Ой мод үйлдвэрлэл салбараас зохион байгуулдаг уралдаан,тэмцээн

Ой мод үйлдвэрлэл

2018 оны      3-р сар

12

Оюутны дотуур 4н байрны 4н төрөлт тэмцээн

ШУТИС-ын  Оюутны дотуур 4н байрны 4н төрөлт тэмцээн

Байрны оюутны зөвлөл

2018 оны      3-р сар

13

ҮТС-ийн хөл бөмбөгийн тэмцээн

 ШУТИС-ийн аварга шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээнд баг тамирчдаа бэлтгэх

Спорт хариуцсан алба болон оюутны зөвлөлийн дарга

2018 оны       4-р сар

14

“Must cup”

ШУТИС-ийн аварга шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээнд оролцох

Спорт хариуцсан алба

2018 оны       4-р сар

 

Зохион байгуулахаар төлөвлөсөн тэмцээн,уралдаан

                                                                                                                            

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Тайлбар

Хариуцах алба

Хэрэгжүүлэх хугацаа он.сар

1

Улсын олимпиад

Улсын олимпиадад улс,сургуулиа төлөөлөн амжилттай оролцсон оюутанд шагнал өгөх

Оюутны зөвлөл

2017 оны    10-р сар

2

“Хэрхэн сайн суралцах вэ?” Илтгэлийн тэмцээн

 

“Хэрхэн сайн суралцах вэ?” Илтгэлийн тэмцээн

 

Байрны оюутны зөвлөл

2017 оны   10-р сар

3

‘’Cook show’’

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний   технологич инженер  мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын дунд явагдах тэмцээн

Хүнсний инженерчлэл

2017 оны   11-р сар

4

PRO ART

Дизайны салбараас зохион байгуулдаг тэмцээн

Дизайны салбар

2017 оны   12-р сар

5

Олимпиад тэмцээн

1000 Инженер болон Коосэн хамтарсан хөтөлбөрт оюутан залуусын дунд явагдах математик болон физикийн тэмцээн

 

 

Инженер технологийн дээд боловсролын төв

2018 оны    2-р сар

6

Урлахуйн ертөнц

Текстил салбараас зохион байгуулдаг тэмцээн

Текстил салбар

2018 оны    3-р сар

7

Сумо робот

Улсын тэмцээн

Текстил салбар

2018 оны    3-р сар

8

Процeсс аппаратын улсын олимпиад

Хүнсний инжeнeрчлэлийн тэнхим

Хүнсний инжeнeрчлэлийн тэнхим

2018 оны    4-р сар

9

Дэвжээ тэмцээн

Хүнсний инженерчлэлийн салбараас зохион байгуулдаг тэмцээн

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

2018 оны    4-р сар

10

“Алтан хонх” Танин мэдэхүйн тэмцээн

Байрны оюутны зөвлөл

Байрны оюутны зөвлөл

2018 оны    4-р сар

11

Алтан хулгана

Дизайны салбараас зохион байгуулдаг тэмцээн

Дизайны салбар

2018 оны    5-р сар

12

Торгон зам

Дизайны салбараас зохион байгуулдаг тэмцээн

Дизайны салбар

2018 оны    5-р сар

13

Хаалтын үйл ажиллагааны “Хөгжөөнт” тэмцээн

Байрны оюутны зөвлөл

Байрны оюутны зөвлөл

2018 оны     5-р сар

                 

 

Зохион байгуулахаар төлөвлөсөн урлагийн наадам

                                                                                                                     

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Тайлбар

Хариуцах алба

Хэрэгжүүлэх хугацаа он.сар

1

ҮТС-н  Урлагийн бага наадам

ШУТИС Урлагийн их наадамд оролцох баг хамт олныг бүрдүүлэхэд оршино.

Соёл урлаг хариуцсан алба болон оюутны зөвлөлийн дарга

2017 оны     10-р сар

2

Япон соёлын өдөр

1000 Инженер болон Коосэн хамтарсан хөтөлбөрт оюутан залуусын дундах арга хэмжээ

Инженер технологийн дээд боловсролын төв

2018 оны       3-р сар

3

ШУТИС Урлаг их наадам

ШУТИС-ийн хэмжээнд зохиогдох урлагийн их баярт амжилттай оролцох

Соёл урлаг хариуцсан алба

2018 оны       3-р сар

                                

  Зохион байгуулах соёл,олон нийтийн ажил                                                                                                               

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Тайлбар

Хариуцах алба

Хэрэгжүүлэх хугацаа он.сар

1

Оюутны байранд орох хүсэлтэй оюутнуудыг бүртгэх

Дотуур байранд орох хүсэлтэй оюутнуудыг бүртгэн байранд орох эрхийн бичиг хувиарлан өгөх

Оюутны зөвлөлийн дарга

2017 оны               9-р сар

2

ҮТС-н оюутны зөвлөлийн дарга сонгох анхдугаар чуулган

ҮТС-н оюутны зөвлөлийн даргыг шинээр сонгох

Оюутны зөвлөл

2017 оны               9-р сар

3

Мэргэжил сурталчилах аян

Ахлах ангийн хүүхдүүдэд мэргэжилээ танилцуулах

IB клуб

2017 оны               10-р сар

4

Ёс суртахууны аян

ҮТС-ийн оюутнуудыг сургуулийн ойр орчимд тамхи татаж,шүлс хаяхыг болиулах

Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан алба болон оюутны зөвлөлийн дарга

2017 оны             11-р сар

5

ШУТИС-ийн Оюутан удирдагч сургалт семинар

ШУТИС-ийн ОХ-оос жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг арга хэмжээ

ШУТИС-оюутны холбоо

2017 оны                  11-р сар

6

‘’Дээлтэй монгол’’ өдөрлөг

Оюутнууддаа үндэсний өв соёлыг сурталчлахад оршино.

Эрдэм шинжилгээ технологийн алба болон оюутны зөвлөлийн дарга

2018 оны                  2-р сар

7

Оргилд хүрэх зам цуврал лекц

Ахлах ангийн сурагчид зориулсан лекц

IB клуб

2018 оны                  2-р сар

8

Мэрэгжил сурталчилах аян

Ахлах ангийн сурагчидад мэрэгжилээ танилцуулах

IB клуб

2018 оны               4-р сар               

9

ҮТС-ийн Их цэвэрлэгээ

Сургуулийн гаднах орчин болон анги танхимыг цэвэрлэх

Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан алба

2018 оны                5-р сар

                                                     

 

Эрдэм шинжилгээний ажил

 

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Тайлбар

Хариуцах алба

Хэрэгжүүлэх хугацаа он.сар

1

Англи хэлний тэмцээн

ҮТС-н оюутнуудын хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх,сурах идэвхийг нь дэмжих зорилготой аян зохион байгуулна.

Эрдэм шинжилгээ технологийн алба болон оюутны зөвлөлийн дарга

2017 оны

11-р сар

2

Манлайлагч оюутнуудын шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагаа

ҮТС-ийн манлайлагч оюутнуудыг шагнаж урамшуулах тэдний жилийн хугацаанд хийсэн ажлын амжилтуудыг дүгнэх

 оюутны зөвлөлийн дарга

2017 оны 12-р сар

3

ШУТИС -ийн эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогчдыг бэлдэх бэлтгэл

 

ШУТИС- ийн эрдэм шинжилгээний их хуралд оролцогчдыг бэлдэх бэлтгэл

 

Эрдэм шинжилгээний алба болон оюутны зөвлөлийн дарга

2018 оны   2-р сар

4

ҮТСийн эрдэм шинжилгээний бага хурал

Эрдэм шинжилгээний хуралд оюутнуудад сурталчлах хамрах хүрээг ихэсгэх

Эрдэм шинжилгээний алба

2018 оны   3-р сар

5

‘’Биотехнологи бидний амьдралд-2018’’ эрдэм шинжилгээний хурал

Их дээд сургуулийн оютнууд

IB клуб

2018 оны   3-р сар

6

ШУТИС ийн эрдэм шинжилгээний их хурал

ҮТС-ийн оюутнуудын шилдэг бүтээл оролцох

 

 

ШУТИС-оюутны холбоо

2018 оны   3-р сар

7

Олон улсын оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

 

Текстил салбар

Текстил салбар

2018 оны   4-р сар

8

Зуны сургалт, семинар

ШУТИС-ийн ОХ-оос 2 жилд 1 удаа уламжлал болгон зохион байгуулагддаг арга хэмжээ

ШУТИС-оюутны холбоо

2018 оны   5-р сар 

 

 

                    Оюутан залуусын чөлөөт цагт зориулсан үйл ажиллагаа

                                                                                                                       

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Тайлбар

Хариуцах алба

Хэрэгжүүлэх хугацаа он.сар

1

“Halloween” баяр

I байрны нийт оюутнуудын “Halloween” баярын үдэшлэгт оролцох

Байрны оюутны зөвлөл

2017 оны            10-р сар

2

Витаминжуулалтын аян

Оюутан залуусыг халуун аарц,витаминаар хангаж дархлааг нь дэмжих

Олон нийттэй харилцах алба

2017 оны            11-р сар

3

ШУТИС-ийн шилдэг оюутнуудыг шалгаруулах өдөрлөг

ШУТИС ОХ-ooс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг шилдэг оюутнуудын цэнгүүн

ШУТИС-оюутны холбоо

2017 оны                 12-р сар

4

Багш оюутны өдөрлөг

ШУТИС-ийн ОХ-оос жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг цасны баяр

ШУТИС- оюутны холбоо

2018 оны              2-р сар

5

Хар зургийн тэмцээн

Хар зургийн тэмцээн

Олон нийттэй харилцах алба

2018 оны              3-р сар

6

Витаминжуулалтын аян

Байрны оюутны зөвлөл

Байрны оюутны зөвлөл

2018 оны              4-р сар

7

ҮТС-н явган аялал

Нэг өдрийг цэвэр агаарт байгальд явган аялна чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх

Оюутны зөвлөл

2018 оны              5-р сар

8

Моджуулах аян

Байрны оюутны зөвлөл

Байрны оюутны зөвлөл

2018 оны              5-р сар