Хөтөлбөр

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГРАФИК ДИЗАЙН

Дизайны салбар

График дизайн мэргэжлийн хамт олон урлагийн өндөр мэдрэмжтэй сэтгэн бодох ур чадвартай, техник технологийн дэвшлийн орчин үеийн чиг хандлагыг амьдралд хэрэгжүүлэх сэтгэлгээтэй, мэдээллийн технологийн хүрээнд компьютерийн техникийг өндөр түвшинд хэрэглэх дадал, чадвартай, компьютерийн график, хэвлэл

ОЁДЛЫН ҮЙЛДВЭРЛ...

Текстил судлалын салбар

                Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл: Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи Хувцасны загвар зохион бүтээлт Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг: Инженерийн суурь мэдлэгт тулгуурлан нэхмэл, сүлжмэл, үслэг, арьсан материалаар хувцасны з

МОД БОЛОВСРУУЛА...

Ой модны технологийн салбар

Мод боловсруулах үйлдвэрлэл, модон барилгын болон барилгын модон хийцийн үйлдвэрлэлийн технологи ажиллагаа, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний зураг, төсөл тооцоо, материалын орц, стандарт техникийн нөхцөлүүдийг мэргэжлийн түвшинд хянаж зохион байгуулах мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмшиж тухайн салбарын үйлдвэрл

ОЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИ...

Ой модны технологийн салбар

Ойн санг үйлдвэрлэлийн аргаар зүй зохистой ашиглах, түүний экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, нөхөн сэргээх, ойжуулах, ой зохион байгуулалтын менежмент боловсруулах чиглэлээр мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшсэн тухайн салбарын үйлдвэрлэлийг удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн чиглэлээр төр, олон нийти

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи мэргэжлийг сонгон суралцснаар  үр тариа, жимс, ногоо, сүү, мах, талх, гурилан бүтээгдэхүүн болон исгэлтийн үйлдвэрлэлийн технологийн онол, практикийн мэдлэг, улмаар технологийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах, үнэлэх чадвар, дадал эзэмшиж, хүнсний салбарын бүхий л

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Магистрын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Хүнсний салбарын хэтийн тогтвортой хөгжил, зах зээл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц технологийн цогц мэдлэгтэй, дэвшилтэт технологи ашиглах, нэвтрүүлэх, зохион бүтээх чадвартай; харилцааны ур чадвар төлөвшсөн, хариуцлагатай; удирдан зохион байгуулах мэдл

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Докторын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Шинжлэх ухааны судалгаагаар мэдлэгүүсэхмеханизм, аргазүй, аргачлалыг эзэмшсэн; технологи, тоног төхөөрөмж зохион бүтээх,  хүнсний салбарын шинжлэх ухаан-техник, технологийн ойрын болон хэтийн хөгжлийг чиглүүлэн хөгжүүлэх чадвар бүхий судлаач, дээд түвшний мэр

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи  мэргэжлийг сонгон суралцснаарбүхий л төрлийн хоол үйлдвэрлэх, хоолоор үйлчлэх технологийн онол, практикийн мэдлэг, технологийг удирдан зохион байгуулах, үнэлэх чадвар эзэмшснээр хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагуудад технологич, менежерээр ажиллах

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Магистрын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Хүнсний салбарын хэтийн тогтвортой хөгжил, зах зээл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц технологийн цогц мэдлэгтэй, дэвшилтэт технологи ашиглах, нэвтрүүлэх, зохион бүтээх чадвартай; харилцааны ур чадвар төлөвшсөн, хариуцлагатай; удирдан зохион байгуулах мэдл

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Докторын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Шинжлэх ухааны судалгаагаар мэдлэгүүсэхмеханизм, аргазүй, аргачлалыг эзэмшсэн; технологи, тоног төхөөрөмж зохион бүтээх,  хүнсний салбарын шинжлэх ухаан-техник, технологийн ойрын болон хэтийн хөгжлийг чиглүүлэн хөгжүүлэх чадвар бүхий судлаач, дээд түвшний мэр

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнс үйлдвэрлэлийн машин аппарат мэргэжлийг сонгон суралцснаар хүнсний салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд ашиглах бүхий л тоног төхөөрөмж, багаж, хэрэгслэлийн бүтэц, ажиллагаа, засвар үйлчилгээ болон аюулгүй ажиллагааны талаар онол, практикийн мэдлэг эзэмшиж, тэдгээрийг угсрах, оношлох, тохируулах, за

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Магистрын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Хүнсний салбарын хэтийн тогтвортой хөгжил, зах зээл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц технологийн цогц мэдлэгтэй, дэвшилтэт технологи ашиглах, нэвтрүүлэх, зохион бүтээх чадвартай; харилцааны ур чадвар төлөвшсөн, хариуцлагатай; удирдан зохион байгуулах мэдл

ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛ...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Докторын зэргийн сургалтын хөтөлбөр:Шинжлэх ухааны судалгаагаар мэдлэгүүсэхмеханизм, аргазүй, аргачлалыг эзэмшсэн; технологи, тоног төхөөрөмж зохион бүтээх,  хүнсний салбарын шинжлэх ухаан-техник, технологийн ойрын болон хэтийн хөгжлийг чиглүүлэн хөгжүүлэх чадвар бүхий судлаач, дээд түвшний мэр

ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи  мэргэжлийг сонгон суралцснаар бүхий л төрлийн хоол үйлдвэрлэх, хоолоор үйлчлэх технологийн онол, практикийн мэдлэг, технологийг удирдан зохион байгуулах, үнэлэх чадвар эзэмшснээр хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллагуудад технологич, менежерээр ажилла

Хүнсний сүлжээн...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрийн зорилго нь хүнс, хөргөлтийн салбарын хэтийн тогтвортой хөгжил, зах зээл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц технологийн цогц мэдлэгтэй, дэвшилтэт технологи ашиглах, нэвтрүүлэх, зохион бүтээх чадвартай; харилцааны ур чадвар төл

Хүнсний микроби...

Биотехнологи, шим судлалын салбар

“Хүнсний микробиологич” мэргэжлийн бүх шатны сургалт Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, Хүнсний биотехнологи, Хүнсний эрүүл ахуй, технологи, Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи зэрэг мэргэжлийн бакалавр, магистр, докторын сургалттай нягт уялдаа, холбоотой явагддаг учир олон талын мэдлэ

Хүнсний биотехн...

Биотехнологи, шим судлалын салбар

Биотехнологи нь биологи, биохими, микробиологи, молекул биологи, генетик болон техникийн шинжлэх ухааны уулзварт бий болон хөгжиж байгаа оюуны багтаамж өндөртэй судалгаа -үйлдвэрлэлийн орчин үеийн чиглэл юм. Хүний өдөр тутмын өсөн нэмэгдэж буй олон талт хэрэгцээ түүний дотор хүнсний үйлдвэрт хөгжилд

Хоолзүй, тэжээх...

Биотехнологи, шим судлалын салбар

Хоолзүй, тэжээхүй ухааны үндсэн мэдлэгтэй үндсэн мэдлэгтэй, бүх шатны эмнэлэг, сувилал, дунд сургууль, хүүхдийн болон нийгмийн халамжийн байгууллагууд, үйлдвэрийн дэргэдэх хоолны газар болон хүнсний үйлдвэр, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн ба хувийн хэвшлийн байгууллагад хоол зүйчээр, эрд

Хүнсний чанар,а...

Биотехнологи, шим судлалын салбар

Бакалаврын зэрэг олгох “Хүнсний чанар, аюулгүй байдал” мэргэшүүлэх хөтөлбөрийн зорилго: “Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуйн үндсэн мэдлэгтэй, холбогдох үйлдвэр, аж ахуйн газар, эрдэм шинжилгээний болон төрийн байгууллагад инженер-технологич, эрдэм шинжилгээний ажилтан, хүнсн

Текстилийн үйлд...

Текстил судлалын салбар

Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл: Сүлжмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Ээрмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг: Инженерийн суурь ухааны мэдлэгт тулгуурлан, нэхмэлийн ширхэгт материалыг судлах, шинэ бүтээгдэхүүнийг бий болгох, хөгжүүлэх, асуудлыг ший

Экоматериалын г...

Текстил судлалын салбар

Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл: Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн хими технологи Арьс ширний боловсруулалтын хими технологи Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг: Монгол улсын стратегийн ач холбогдол бүхий нөхөн сэргээгдэх түүхий эдээс эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн хүртэлх боловсруулах химийн технологийг удирдах, төслөх,

Арьс ширэнбүтээ...

Текстил судлалын салбар

Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл: Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг: Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологийг төслөх, удирдах, дамжлага дундын болон бэлэн бүтээгдэхүүний чанарыг хянах, технологийн асуудлыг бие даан судлах, тооцоолох, шинэ бүтээгдэхүүний

Механик инженер...

Текстил судлалын салбар

Хөтөлбөрийн мэргэших чиглэл:  -Хөнгөн үйлдвэрийн машин ашиглалтын инженер Хөтөлбөрөөр олгох мэдлэг: Салбарын дотоод, гадаад боломжид нийцүүлэн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг удирдах, манлайлах, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах, машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, зохион бүтээлт, техник технол

Хувцасны дизайн

Дизайны салбар

Хувцасны дизайн бакалаврын хөтөлбөрөөр 4 жил суралцаад, 1.5-2.5 жилд Хувцасны дизайн, Нэхмэлийн дизайнаар мэрэгшиж магистр зэрэгтэй төгсөнө. Хувцасны дизайн мэргэжлээр суралцсанаар зөөлөн оёдол, савхи, vслэг, сvлжмэлийн vйлдвэр, аж ахуйн газрууд, пvvс компани, хувийн салонд хувцасны дизайнер, театр

Оюутан солилцоо

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Оюутан солилцоо

Оюутан солилцоо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Оюутан солилцооны хөтөлбөр

Оюутан солилцоо

Оюутны зөвлөл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

“ТОЁОТА -ШУТИС сан”: Монгол Япон улсын хамтын ажиллагааны хvрээнд 1998 оны 10 дугаар сарын 19-нд Японы Тоёота Корпораци, Техникийн Их Сургуулийн удирдлагаууд хамтран ажиллах гэрээнд гарын vсэг зурж, Тоёота – Мотор корпорациас ШУТИС-д хандивласан хєрєнгєєр ШУТИС-ийн хэмжээнд “Тоёота-ШУТИС-ийн сургалтын сан”-г байгуулан ажиллаж байгаа юм.