Хөтөлбөр

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ГРАФИК ДИЗАЙН

Дизайны салбар

График дизайн мэргэжлийн хамт олон урлагийн өндөр мэдрэмжтэй сэтгэн бодох ур чадвартай, техник технологийн дэвшлийн орчин үеийн чиг хандлагыг амьдралд хэрэгжүүлэх сэтгэлгээтэй, мэдээллийн технологийн хүрээнд компьютерийн техникийг өндөр түвшинд хэрэглэх дадал, чадвартай, компьютерийн график, хэвлэл

Хувцас үйлдвэрл...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, зохион бүтээлт Мэргэжил Арьс, үслэг, нэхмэл, сүлжмэл материалаар хувцас, оёмол бүтээгдэхүүний зохион бүтээлт хийх, үйлдвэрлэлийн технологи процессыг төлөвлөх, удирдан зохион байгуулах, зах зээл эрэлт хэрэгцээг мэдэрч, шинэ бүтээгдэх

МОД БОЛОВСРУУЛА...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи D072203 Мэргэжил Мебель модон эдлэлийн технологи Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр Өдөр Нийт кредит 130 Сургалтаар олгох        мэдлэг Мод, мо

ОЙН ИНЖЕНЕР

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр Ойн инженер D 082104 Мэргэжил Ойн инженер Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр Өдөр Нийт кредит 129 Сургалтаар олгох        мэдлэг Ойг зохистой иж бүрэн ашиглах, нөхөн сэргээх, хамгаалах

Хүнс үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Мэргэжил ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр, эчнээ Нийт кредит 123       Сургалтаар олгох        мэдлэг Мах, сүү, ү

Хоол үйлдвэрлэл...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ Мэргэжил ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр, эчнээ Нийт кредит 123   Сургалтаар олгох    мэдлэг Монгол үндэсний болон Ази, Е

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр МЕХАНИК ИНЖЕНЕР Мэргэжил ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МАШИН АППАРАТ Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр Нийт кредит 130         Сургалтаар олгох          мэдлэг Хүнс

Хүнсний микроби...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

“Хүнсний микробиологич” мэргэжлийн бүх шатны сургалт Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, Хүнсний биотехнологи, Хүнсний эрүүл ахуй, технологи, Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи зэрэг мэргэжлийн бакалавр, магистр, докторын сургалттай нягт уялдаа, холбоотой явагддаг учир олон талын мэдлэ

Хүнсний биотехн...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Биотехнологи нь биологи, биохими, микробиологи, молекул биологи, генетик болон техникийн шинжлэх ухааны уулзварт бий болон хөгжиж байгаа оюуны багтаамж өндөртэй судалгаа -үйлдвэрлэлийн орчин үеийн чиглэл юм. Хүний өдөр тутмын өсөн нэмэгдэж буй олон талт хэрэгцээ түүний дотор хүнсний үйлдвэрт хөгжилд

Хоолзүй, тэжээх...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

Хоолзүй, тэжээхүй ухааны үндсэн мэдлэгтэй үндсэн мэдлэгтэй, бүх шатны эмнэлэг, сувилал, дунд сургууль, хүүхдийн болон нийгмийн халамжийн байгууллагууд, үйлдвэрийн дэргэдэх хоолны газар болон хүнсний үйлдвэр, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн ба хувийн хэвшлийн байгууллагад хоол зүйчээр, эрд

Хүнсний бүтээгд...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

“Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ” мэргэжлийн хөтөлбөрийн зорилго: “Хөдөө аж ахуй, хүнс үйлдвэрлэлийн салбар, төрийн байгууллагад эрдэм шинжилгээний ажилтан, хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын мэргэжилтэн, их, дээд сургуульд багш, судлаачаар ажиллах чадвартай боловсо

Нэхмэлийн үйлдв...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи /D072304/ Мэргэжил Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр Өдөр Нийт кредит 130 Сургалтаар олгох    мэдлэг Инженерийн суурь ухааны

Экоматериалын г...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр Эко материалын гүйцэтгэн боловсруулах технологи /D072301/ Мэргэжил ·         Нэхмэлийн Үйлдвэрийн Хими Технологи, ·         Арьс ширэн эдлэл боловсруулах технологи

Арьс ширэнбүтээ...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжил Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр Нийт кредит 130 Сургалтаар олгох мэдлэг Арьс ширэн бүтээгдэ

Механик инженер...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр /D071501/ Механик инженер Мэргэжил Хөнгөн үйлдвэрийн машин  тоног төхөөрөмж Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр ҮТС дээр өдрийн анги Нийт кредит 132 Сургалтаар олгох мэдлэг Хөнгөн үйлдвэрлэлийн

Хувцасны дизайн

Дизайны салбар

Хувцасны дизайн бакалаврын хөтөлбөрөөр 4 жил суралцаад, 1.5-2.5 жилд Хувцасны дизайн, Нэхмэлийн дизайнаар мэрэгшиж магистр зэрэгтэй төгсөнө. Хувцасны дизайн мэргэжлээр суралцсанаар зөөлөн оёдол, савхи, vслэг, сvлжмэлийн vйлдвэр, аж ахуйн газрууд, пvvс компани, хувийн салонд хувцасны дизайнер, театр

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР...

Хүнсний инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр МЕНЕЖМЕНТ Мэргэжил ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр өдөр Нийт кредит 125      Сургалтаар олгох      мэдлэг Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний

Хүнсний бүтээгд...

Биотехнологи, шим тэжээлийн салбар

“Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ” мэргэжлийн хөтөлбөрийн зорилго: “Хөдөө аж ахуй, хүнс үйлдвэрлэлийн салбар, төрийн байгууллагад эрдэм шинжилгээний ажилтан, хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын мэргэжилтэн, их, дээд сургуульд багш, судлаачаар ажиллах чадвартай боловсо

Хэвлэлийн үйлдв...

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи инженерчлэлийн салбар

Хөтөлбөр Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Мэргэжил Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи Суралцах хугацаа 4 жил Суралцах хэлбэр Өдөр Нийт кредит 130 Сургалтаар олгох мэдлэг Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологийн хөтөлбөрөөр

Оюутан солилцоо

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Оюутан солилцоо

Оюутан солилцоо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Оюутан солилцооны хөтөлбөр

Оюутан солилцоо

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Оюутны идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, оюутны зөвлөлийг танин мэдүүлэх, нийт оюутнуудын дуу хоолой болох, оюутнуудын хоорондын харилцааг бэхжүүлэх, оюутнуудыг бүх талаарх нь хөгжүүлэх нийгмийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцох үйлсэд оюутнуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.

 ЗОРИЛТ:

 • Нийгмийн үйл ажиллагаанд оюутнуудыг идэвхитэй оролцуулах
 • Сургуулийн нэр хүндийг өндөрт өргөж, оюутнуудын эв нэгдэл, хүсэл мөрөөдлийн илэрхийлэл болох
 • Оюутанд чиглэсэн үйлчилгээ, урамшуулалын тогтолцоо, нийгмийн хамгаалал, халамжийг дэмжих
 • Нийгэмд бусадтай өрсөлдөж чадахуйц оюутныг бий болгох

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Үйлдвэрлэл технологийн сургуулийн оюутны зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна .

ҮТС-ийн Оюутны Зөвлөл нь нийт ангийн дарга нар болон идэвхитэн гишүүдээс бүрддэг. СХА, ОНХА, ЭШТА, СУХА, ДҮАХА гэсэн 5 албатай. Ангийн дарга нар нь анги хамт олныхоо дуу хоолой болсон, манлайлагч оюутан байх бөгөөд ОЗ-ийн хуралд тогтмол сууж анги хамт олныхоо үзэл бодлыг хэлж түүнээс гарсан шийдвэр, мэдээллийг ангийн нийт оюутнуудад тараах үүрэгтэй.

ҮТС-ийн оюутны зөвлөлийн гишүүд

ҮТС-ийн Оюутны Зөвлөл нь удирдах зөвлөл болон идэвхтэй 23 гишүүдээс бүрддэг .

 ҮТС-ийн Оюутны Зөвлөлийн ОЗ-ийн Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:

 • ҮТС-ийн Оюутны Зөвлөлийн дарга : Г.Мөнхнасан /ХЧАБ-III/
 • ОЗ-ийн дэд дарга: Г.Пүрэвсүрэн /ХЧАБ-III/
 • ОЗ-ийн нарийн бичиг: Т.Долгорханд /ХЧАБ-II/
 • ДҮАХ албаны менежер Б.Хишигжаргал /ХЧАБ-III/
 • СХ Албаны менежер: О.Алтаншагай /ХҮМА -II/
 • ОНХ Албаны менежер: Б.Баярбаясгалан /ГД-I/
 • CУХ Албаны менежер : А.Одмаа /ХИ-I/
 • ЭШТ Албаны менежер: Т.Очирмаа /ХИ-I/

Олон нийттэй харилцах алба :

/ОНХА/ сургууль болон сургуулиас гадуур зохиогдож буй үйл ажиллагааны мэдээллийг оюутнууддаа түргэн шуурхай хүргэх , сурталчлан мэдээллэх, дэмжин хамтран ажиллах . Оюутны зөвлөлийн үйл ажиллагааг оюутнуудад хүртээмжтэй хүргэх .

Эрдэм шинжилгээ технологийн алба :

Оюутны сургалт сурталчилгаа болон эрдэм шинжилгээний ажлыг хариуцаж тэдний бие даан суралцах идэвхи, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх

Спорт  хариуцсан алба :

ҮТС-ийн хэмжээнд бүх төрлийн урлаг спортын арга хэмжээг зохион байгуулж улмаар ШУТИС-ын урлаг спортын тэмцээн уралдаанд өөрийн сургуулийн оюутнуудыг бэлтгэн оруулах, амжилт гаргах .

Дотоод үйл ажиллагаа хариуцсан алба :

Оюутан залуусын хоорондын харилцаа холбоог нэмэгдүүлэх, дэмжих мөн түүнтэй холбоотой сургалт  семинар, тэмцээн уралдаан, аялал зугаалга зохион байгуулах, оюутны зөвлөлийн бичиг хэргийн төсвийг  гаргах зорилготой байгуулагдсан алба .

 Соёл урлаг хариуцсан алба :

Оюутны соёл урлаг, сурагчдад чиглэсэн тэмцээн уралдаанд өөрийн сургуулийн оюутнуудыг бэлтгэн оруулах, амжилт гаргах .