"Лабораторийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал" сургалт зохион байгуулагдана.
enkhjargal