Элсэлтийн шалгалт өгөхөд бэлтгэх хар зургийн сургалт, дамжаа хичээллэнэ.
ganbii

Архитектур, Дизайны ангид элсэлтийн шалгалт өгөхөд бэлтгэх хар зургийн 60 цагийн сургалт, дамжаа хичээллэнэ.

/Бүртгэл явагдаж байна/

Холбогдох утас: 99289519, 85055155

Бүртгэл: ШУТИС-ийн Хичээлийн 4-р байрны 213 тоот