“МОНГОЛЫН ХУДАЛАА 100 ЖИЛД: ӨНГӨРСӨН, ОДОО, ИРЭЭДҮЙ” эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдав.
ganbii