"Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ ба шим тэжээлийн асуудал" салбар хуралдаанд цахимаар оролцохыг урьж байна.
ganbii