Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Төгсөгч оюутнаар бүртгүүлэх сүүлчийн өдөр!

2019.02.15 - 2019.02.15
ШУТИС 1-р байр

Төгсөгч оюутнаар бүртгүүлэх шаардлага хангаж, хүсэлт гаргасан оюутнуудын бүртгэлийн сүүлчийн өдөр!

Бямба гараг

 

2 дугаар сар / 2019
SMTWTFS
 
 
 
 
 
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24