Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

Магистрантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид Сургалтын албанд бүртгүүлж, өмнөх холбоо хичээлээ батлуулж, хичээл сонголт 1,2 хийнэ.

2017.01.31 - 2017.02.03
шутис 1-р байр 300 тоот

Магистрантурын сургалтанд элсэх болзол хангасан шинэ элсэгчид Сургалтын албанд бүртгүүлж, өмнөх холбоо хичээлээ батлуулж, хичээл сонголт 1,2 хийнэ.

Баасан гараг

 

2 дугаар сар / 2017
SMTWTFS
 
 
 
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28