Үйлявдал/event/

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутан

ИТДБ төслийн оюутнууд ТОEIC -ийн шалгалт өгнө.

2019.10.14 - 2019.10.18
1-р байр

ИТДБ төслийн оюутнууд ТОEIC -ийн шалгалт өгнө.

Лхагва гараг

 

10 дугаар сар / 2019
SMTWTFS