Холбоо барих

ШУТИС-ҮТС-ийн Захиргаа Хүнсний инженерчлэлийн салбар, Биотехнологи шим судлалын салбар
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар, Монгол улс 14191
Ш/х: 46/520
Утас: (976)-11-324590
ШУТИС-ҮТС-ийн Ой мод судлалын салбар
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар, Монгол улс 14191
Ш/х: 46/520
Утас: (976)-11-324590
ШУТИС-ҮТС-ийн Дизайны салбар, Хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар, Монгол улс 14191
Ш/х: 46/520
Утас: (976)-11-324590