Аргабилэг

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Аргабилэг

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Клубийн тухай

ШУТИС-ийн ХИБС-ийн “Хүнсний технологи, чанар аюулгүй байдал”-ын багийн дэргэдэх “Арга билэг” клуб нь эрүүл чанартай хүнсний ач холбогдлыг бусдад сурталчилах, клубын гишүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх замаар ирээдүйн шилдэг мэргэжилтэнг бэлтгэхэд дэмжлэг болох үүднээс 2013 оны 4-р сард “Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй” мэргэжлийн 3-р курсын оюутнуудын санаачлагаар, Аюулгүй хүнс-Амьдралын баталгаа гэсэн уриатай, нийт 30 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үүсгэн байгуулагдсан.

“Арга билэг” клубын нээлтийн үйл ажиллагаа (4-р сарын 25-ны өдөр)

Клубийн журам

Клубд элсэн орох

Клубийн үйл ажиллагаа

Манай клуб нь доорх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:

  • Хүнсний салбарт гарсан шинэ соргог мэдээллээр түргэн шуурхай хангах;
  • Ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг холбоод, эвлэлүүдтэй зөвшөөрөгдөх хүрээнд хамтран ажиллах;
  • Нийт оюутан залуусынхаа эрдэм мэдлэг, эрүүл мэндэд чиглэсэн спорт, урлагийн наадам зохион байгуулах;
  • Лекц, семинар зохион байгуулах;
  • Бусад төрлийн үйл ажиллагаа.

 

Whizzклубийнгишүүд

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

Оюутныбүтээл

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль