ХөтөлбөрМэргэжил

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ОЙН ИНЖЕНЕР

2016.06.28 15:24:39

Хөтөлбөр

Ойн инженер D 082104

Мэргэжил

Ойн инженер

Суралцах хугацаа

4 жил

Суралцах хэлбэр

Өдөр

Нийт кредит

129

Сургалтаар олгох        мэдлэг

Ойг зохистой иж бүрэн ашиглах, нөхөн сэргээх, хамгаалах үйлдвэрлэлийн технологийг боловсруулах, төслөх, удирдах, модон түүхий эдийн чанарыг хянах, технологийн асуудлыг бие даан судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх, мэргэжлийн хэрэглээний программууд ашиглах, машин техник тоног төрөөрөмжтэй ажиллах, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, чанарыг тооцох, сайжруулахтай холбогдсон судалгаа шинжилгээний асуудал таамаглах, томъёолох, шинэ технологийн шийдэл боловсруулах мэдлэг

Сургалтаар олгох ур чадвар

Инженерийн шийдлийг үйлдвэр ба бизнес,  гадаад орчин,  нийгмийн хүрээнд хэрхэн гаргах; Инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох;  Үйлдвэрлэл, бизнесийн үйл ажиллагааг  удирдах, манлайлах, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах  чадвар

Ажлын байр

Байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх төрийн болон төрийн үйлчилгээний алба, үйлдвэр аж ахуйн газар, ойн нөхөрлөл

Мэргэжлийн хяналт болон нутгийн засаг захиргааны нэгжид мэргэжилтэн, байцаагч

Сургалтын болон судалгаа шинжилгээний байгууллага

Олон улсын болон дотоодын байгаль орчин, экологийн холбогдолтой төсөлт болон гэрээт ажил

Уурхайн  эдэлбэр газрын нөхөн сэргээлт

Элсэхэд тавигдах шаардлага

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

1-р хичээл математик

2-р хичээл физик

Магистрын          сургалт

Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт E 08210101

Докторын            сургалт

Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт  F 08210101

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутнууд хичээлийн 1-р байр, Т байр, хичээлийн 4-р байрны гадна талбайн хог хаягдал, шарлаж унасан навч зэргийг цэвэрлэв.  Хичээлийн 1-р байр: Хүнсний инженерчлэлийн салбарын эрхлэгчийн туслах Б.Насанжаргал, сургалтын мастер Б.Буянзаяа нарын удирдлаган дор 19 оюутан    Хичээлийн Т байр: Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын сургалтын мастер Б.Нандин-Эрдэни...

Их уншсан мэдээ

``БИОТЕХНОЛОГИ-БИДНИЙ АМЬДРАЛД 2016`` оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

2016.03.12

Биотехнологи, микробиологи мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дадлагажуулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, онол, практикийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор...