ХөтөлбөрМэргэжил

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

МОД БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

2016.06.28 15:21:15

Хөтөлбөр

Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи D072203

Мэргэжил

Мебель модон эдлэлийн технологи

Суралцах хугацаа

4 жил

Суралцах хэлбэр

Өдөр

Нийт кредит

130

Сургалтаар олгох        мэдлэг

Мод, модон материалыг зохистой иж бүрэн ашиглах, мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологийг төслөх, удирдах, модон түүхий эд, бэлэн бүтээгдэхүүний чанарыг хянах, технологийн асуудлыг бие даан судлах, тооцоолох, шийдвэрлэх, мэргэжлийн хэрэглээний программууд ашиглах, машин техник тоног төрөөрөмжтэй ажиллах, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, чанарыг сайжруулахтай холбогдсон судалгаа шинжилгээний асуудал таамаглах, томъёолох чадвар, шинэ технологийн шийдэл боловсруулах мэдлэг 

Сургалтаар олгох ур чадвар

Инженерийн шийдлийг үйлдвэр ба бизнес,  гадаад орчин,  нийгмийн хүрээнд хэрхэн гаргах; Инженерийн систем ба удирдлагын түвшинд сэтгэн бодох;  Үйлдвэрлэл, бизнесийн үйл ажиллагааг  удирдах, манлайлах, ирээдүйн тогтвортой хөгжлийг хангах  чадвар

Ажлын байр

Мод боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх төрийн болон төрийн үйлчилгээний алба, үйлдвэр аж ахуйн газар

Мэргэжлийн хяналт болон засаг захиргааны нэгжид мэргэжилтэн, байцаагч

Модон араг бүтээцтэй барилгын үйлдвэрлэл

Сургалтын болон судалгаа шинжилгээний байгууллага

Хувийн хэвшил

Элсэхэд тавигдах шаардлага

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

1-р хичээл математик

2-р хичээл физик

Магистрын          сургалт

Мебель модон эдлэлийн технологи E 07220301

Барилгын модон эдлэлийн технологи Е 07220302

Докторын            сургалт

 

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутнууд хичээлийн 1-р байр, Т байр, хичээлийн 4-р байрны гадна талбайн хог хаягдал, шарлаж унасан навч зэргийг цэвэрлэв.  Хичээлийн 1-р байр: Хүнсний инженерчлэлийн салбарын эрхлэгчийн туслах Б.Насанжаргал, сургалтын мастер Б.Буянзаяа нарын удирдлаган дор 19 оюутан    Хичээлийн Т байр: Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын сургалтын мастер Б.Нандин-Эрдэни...

Их уншсан мэдээ

``БИОТЕХНОЛОГИ-БИДНИЙ АМЬДРАЛД 2016`` оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

2016.03.12

Биотехнологи, микробиологи мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дадлагажуулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, онол, практикийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор...