ХөтөлбөрМэргэжил

Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ

2017.11.29 18:00:33

Хөтөлбөр

МЕНЕЖМЕНТ

Мэргэжил

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Суралцах хугацаа

4 жил

Суралцах хэлбэр

өдөр

Нийт кредит

125

     Сургалтаар олгох      мэдлэг

Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежмент, технологи, эдийн засаг, санхүү, маркетинг, бизнесийн онолын суурь мэдлэг; бизнесийн эрх зүйн орчин; олон нийтийн харилцааны ёс зүй, хэм хэмжээний талаар мэдлэг эзэмшинэ.

Сургалтаар олгох ур чадвар

Хүнсний үйлдвэрийн бүтэц, зохион байгуулалт, менежмент, санхүүгийн чадавхи, өрсөлдөх чадвар, технологийн түвшин, зах зээлийг судлах, шийдэл боловсруулах; бизнесийн орчны гадаад, дотоод хүчин зүйлийн нөлөөллийг тооцоолох, стратеги боловсруулах; хүнсний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний инновацийг боловсруулах, төлөвлөх, практикт нэвтрүүлэх ур чадвар эзэмшинэ.

Ажлын байр

Хүнс, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бизнесийн ба бизнесийн бус байгууллагад үйлдвэрлэлийн, чанарын, технологийн, маркетингийн менежер, төслийн ажилтан; төрийн болон төрийн  бус байгууллагад мэргэжилтэн; эрдэм шинжилгээний байгуулагад судлаач, шинжээчээр ажиллана.  

Элсэхэд тавигдах шаардлага

IV бүлэг. Математик, Гадаад хэл /англи эсвэл орос/

Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын захирамжийн дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн оюутнууд хичээлийн 1-р байр, Т байр, хичээлийн 4-р байрны гадна талбайн хог хаягдал, шарлаж унасан навч зэргийг цэвэрлэв.  Хичээлийн 1-р байр: Хүнсний инженерчлэлийн салбарын эрхлэгчийн туслах Б.Насанжаргал, сургалтын мастер Б.Буянзаяа нарын удирдлаган дор 19 оюутан    Хичээлийн Т байр: Биотехнологи, шим тэжээлийн салбарын сургалтын мастер Б.Нандин-Эрдэни...

Их уншсан мэдээ

``БИОТЕХНОЛОГИ-БИДНИЙ АМЬДРАЛД 2016`` оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа

2016.03.12

Биотехнологи, микробиологи мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд дадлагажуулах, тэдний бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, онол, практикийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор...